Meistä

Näillä sivuilla puhutaan valokuvauksesta sekä graafisesta suunnittelusta. Ehkä jo hieman kulunut sanonta toteaa, että yksi kuva kertoo enemmän kuin 1 000 sanaa ja erinomaisen, puhuttelevan ja onnistuneen kuvan kohdalla tämä voikin pitää paikkaansa. Kuva voi pysähdyttää, hätkähdyttää ja koskettaa. Se voi saada aikaan tunteita ja ajatuksia. Se voi välittää informaatiota tai saada aikaan keskustelua. Kuvilla on monta tehtävää ja monta tarkoitusta ja erilaiset kuvat toimivat erilaisissa tilanteissa.

Mitä on graafinen suunnittelu?

Graafista suunnittelua kutsutaan myös visuaaliseksi suunnitteluksi, koska se on nimenomaan jonkin kohteen ulkoasun suunnittelemista. Graafista suunnittelua voidaan pitää sovellettuna taidemuotona ja sen tavoitteena on auttaa tulkitsemaan erilaisia viestejä.

Graafinen suunnittelu on tarpeen esimerkiksi painotuotteissa, sähköisissä julkaisuissa, logoissa, animaatioissa, elokuvissa, opasteissa, merkeissä, kylteissä, pakkauksissa, yritystunnuksissa ja yleensäkin kaikessa viestinnässä, joka on luonteeltaan kuvallista.

Graafisessa suunnittelussa pyritään järjestämään käytetyt elementit siten, että ne sijaitsevat ulkoasussa hierarkkisesti. Suunnittelussa pyritään informatiivisuuteen sekä käyttämään kuvakieltä viestien tukena. Kuvakielellä pyritään myös luomaan ulkoasuun lisäarvoa. Värit, typografia, symbolit, muodot, teksti sekä kuvat ovat keskeisiä elementtejä tehtäessä graafista suunnittelua. Toisinaan myös materiaaleja sekä liikettä saatetaan käyttää graafisen suunnittelun elementteinä. Liike saattaa tulla kuvaan mukaan esimerkiksi tehtäessä graafista suunnittelua TV:hen, elokuviin tai sähköisiin viestimiin. Graafisesta suunnittelusta on alettu puhua julkisesti 1950-luvulta alkaen. Nykyisin kyseinen termi liittyy kaikkeen sellaiseen informaatioon, joka on joko painetussa tai sähköisessä muodossa.

Millaista työtä graafinen suunnittelija tekee?

Millaisia ominaisuuksia vaaditaan henkilöltä, joka tekee työkseen graafiseen suunnitteluun liittyviä työtehtäviä? Ensinnäkin on tärkeää, että tällaisella henkilöllä on kykyä nähdä visuaalisia suhteita. Lisäksi luovasta ongelmanratkaisukyvystä on suurta apua. Työssä korostuu usein myös tietyn työvälineen laaja-alainen tuntemus. Osa alan suunnittelijoista tekee myös valokuvaamiseen tai kuvittamiseen liittyviä työtehtäviä. Osa puolestaan tekee grafiikoita.

Graafista suunnittelijaa ei kuitenkaan tule sekoittaa taittajaan, jonka työtehtävänä on etupäässä taittaa esitteitä käyttäen kulloinkin tarjolla olevaa kuvaa sekä tekstiä. Graafista suunnittelijaa ei tule sekoittaa myöskään AD:hen, Art Directoriin, joka siis kykenee graafiseen suunnitteluun, mutta myös tiedonhankintaan ja -soveltamiseen. AD:n koulutukseen kuuluu myös osa-alueita, jotka valmentavat häntä siihen, että hän osaa asettua kohderyhmän eli kuluttajan paikalle ja hänen asemaansa. Tietynlainen kaupallisuus ja kaupallinen ajattelukyky kuuluvat AD:n toimenkuvaan. Jos graafisen alan työntekijät kuitenkin työskentelevät pienikokoisissa suunnittelutoimistoissa tai pienissä mainostoimistoissa, voivat edellä mainittujen ammattien työtehtävät sekoittua ja olla toistensa kanssa lomittaisia.

Yleensä kun aletaan suunnitella graafista prosessia on prosessin tavoitteena aikaansaada vaikkapa tietynlainen painotuote tai tuote, jota käytetään sähköisessä mediassa. Prosessi alkaa toimeksiannosta, jossa määritellään tuotteelle asetetut tavoitteet ja toiveet. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotteen kohderyhmä, tarkoitus, tavoitteet, laajuus, muoto, värillisyys, budjetti, aikataulu, tiimi, tiimin vastuunjako sekä erilaiset laadulliset tavoitteet. Aikataulu on yleensä pilkottu erilaisiin osa-alueisiin ja sisältää myös koko prosessin aikataulun. Siinä voidaan aikatauluttaa esimerkiksi kuvitukset ja valokuvaus erikseen. Tiimin vastuunjaossa on tärkeää määritellä tarkasti kuka vastaa teksteistä, kuvista ja grafiikasta. Kannattaa myös pohtia, mikä on mahdollisen käännöstoimiston rooli.

Graafinen suunnittelija työskentelee graafisen suunnittelun prosessia varten kootun työryhmän osana ja hänen tehtävänään on vastata visuaalisesta suunnittelusta. Hänen tehtävänään on suunnitella tuotteelle tarkka formaatti. Hänen tulee suunnitella myös sommittelua, värien käyttämistä sekä typografiaa – monien muiden seikkojen ohessa. Tavallisesti sovitaan etukäteen, tekeekö graafinen suunnittelija useampia erilaisia versioita tuotteen ulkoasusta. Asiakas on kuningas myös graafisella alalla, minkä vuoksi juuri asiakas joko hyväksyy tai hylkää luonnoksen tai valitsee mieleisensä luonnoksen useiden tehtyjen luonnosten joukosta. Luonnokseen voidaan vielä tehdä visuaalisia korjauksia tai tekstiin liittyviä korjauksia tässä vaiheessa.

Työtodistus

Me Nettikasinot247.com ja ilmaiskierroksia247.com kiitos goosnone.net niiden apua kuvia ja grafiikkaa sivuillamme. – Erkki